Higurashi no Naku Koro ni Kizuna: Dai Ni Kan "Sō"

From When They Cry Wiki
Jump to navigation Jump to search
Higurashi no Naku Koro ni Kizuna: Dai Ni Kan "Sō"
Kizuna so.jpg
DeveloperAlchemist
PublisherAlchemist
ReleasedNovember 27, 2008
Higurashi no Naku Koro ni Kizuna Chronology
← Previous
Dai Ichi Kan "Tatari"
Next →
Dai San Kan "Rasen"

Higurashi no Naku Koro ni Kizuna: Dai Ni Kan "Sō" (ひぐらしのなく頃に絆 第二巻「想」 When the Cicadas Cry Bonds: Volume Number Two, "Idea"?) is the second installment in the Higurashi no Naku Koro ni Kizuna series. It contains Himatsubushi-hen, Meakashi-hen, Hirukowashi-hen, and Kagebōshi-hen.