Higurashi no Naku Koro ni (novels)

No.TitleRelease date ISBN
01Higurashi no Naku Koro ni Dai 1 Wa: Onikakushi-hen (1) (ひぐらしのなく頃に 第1話~鬼隠し編~(上))August 2007ISBN 978-4-0628-3637-1
02Higurashi no Naku Koro ni Dai 1 Wa: Onikakushi-hen (2) (ひぐらしのなく頃に 第1話~鬼隠し編~(下))September 2007ISBN 978-4-0628-3641-8
03Higurashi no Naku Koro ni Dai 2 Wa: Watanagashi-hen (1) (ひぐらしのなく頃に 第2話~綿流し編~(上))October 2007ISBN 978-4-0628-3646-3
04Higurashi no Naku Koro ni Dai 2 Wa: Watanagashi-hen (2) (ひぐらしのなく頃に 第2話~綿流し編~(下))November 2007ISBN 978-4-0628-3649-4
05Higurashi no Naku Koro ni Dai 3 Wa: Tatarigoroshi-hen (1) (ひぐらしのなく頃に 第3話~祟殺し編~(上))December 2007ISBN 978-4-0628-3653-1
06Higurashi no Naku Koro ni Dai 3 Wa: Tatarigoroshi-hen (2) (ひぐらしのなく頃に 第3話~祟殺し編~(下))January 2008ISBN 978-4-0628-3655-5
07Higurashi no Naku Koro ni Dai 4 Wa: Himatsubushi-hen (ひぐらしのなく頃に 第4話~暇潰し編~)February 2008ISBN 978-4-0628-3657-9
08Higurashi no Naku Koro ni Kai Dai 1 Wa: Meakashi-hen (1) (ひぐらしのなく頃に解 第1話~目明し編~(上))May 2008ISBN 978-4-0628-3664-7
09Higurashi no Naku Koro ni Kai Dai 1 Wa: Meakashi-hen (2) (ひぐらしのなく頃に解 第1話~目明し編~(下))June 2008ISBN 978-4-0628-3665-4
10Higurashi no Naku Koro ni Kai Dai 2 Wa: Tsumihoroboshi-hen (1) (ひぐらしのなく頃に解 第2話~罪滅し編~(上))July 2008ISBN 978-4-0628-3669-2
11Higurashi no Naku Koro ni Kai Dai 2 Wa: Tsumihoroboshi-hen (2) (ひぐらしのなく頃に解 第2話~罪滅し編~(下))August 2008ISBN 978-4-0628-3670-8
12Higurashi no Naku Koro ni Kai Dai 3 Wa: Minagoroshi-hen (1) (ひぐらしのなく頃に解 第3話~皆殺し編~(上))September 2008ISBN 978-4-0628-3677-7
13Higurashi no Naku Koro ni Kai Dai 3 Wa: Minagoroshi-hen (2) (ひぐらしのなく頃に解 第3話~皆殺し編~(下))October 2008ISBN 978-4-0628-3680-7
14Higurashi no Naku Koro ni Kai Dai 4 Wa: Matsuribayashi-hen (1) (ひぐらしのなく頃に解 第四話~祭囃し編~(上))November 2008ISBN 978-4-0628-3688-3
15Higurashi no Naku Koro ni Kai Dai 4 Wa: Matsuribayashi-hen (2) (ひぐらしのなく頃に解 第四話~祭囃し編~(中))December 2008ISBN 978-4-0628-3689-0
16Higurashi no Naku Koro ni Kai Dai 4 Wa: Matsuribayashi-hen (3) (ひぐらしのなく頃に解 第四話~祭囃し編~(下))January 2009ISBN 978-4-0628-3697-5
17Higurashi no Naku Koro ni Rei: Saikoroshi-hen (ひぐらしのなく頃に礼 ~賽殺し編~)March 2009ISBN 978-4-0628-3704-0