Template:Higurashi kai keyani

 • Aki Kumada
 • Akiko Matsuo
 • Akira Kasahara
 • Asami Imamura
 • Ayako Suzuki
 • Ayano Nozawa
 • Chuji Nakajima
 • Daisuke Kurose
 • Hideaki Tsukioka
 • Hidemi Yamashita
 • Hideo Nakamura
 • Hirofumi Morimoto
 • Hiromi Yoshinuma
 • Hironobu Kobayashi
 • Hitomi Tsukui
 • Kanako Ishizaki
 • Keiichi Sugiura
 • Kenichi Iino
 • Koichi Nakaya
 • Koji Iwaki
 • Koji Miura
 • Kumi Hirai
 • Kumi Horii
 • Kumi Kobayashi
 • Makoto Iino
 • Manabu Shiota
 • Mayumi Oda
 • Megumi Ishihara
 • Minefumi Harada
 • Misa Kuwahara
 • Mitsuru Nakata
 • Miwako Yamamoto
 • Miyoko Kawamoto
 • Miyuki Nakamura
 • Noriko Shimazawa
 • Ryota Honma
 • Seika Saruwatari
 • Seiya Numata
 • Shogo Morishita
 • Shouichi Funaki
 • Takako Shimizu
 • Takaomi Higashino
 • Tetsu Inoue
 • Tomohiko Abe
 • Tomokazu Shimabukuro
 • Tomomi Kimura
 • Toshio Deguchi
 • Tsutomu Shibuya
 • Wataru Hasegawa
 • Yoshiko Nakamura
 • Yoshitaka Sato
 • Yumi Shimizu
 • Yumie Wada
 • Yuusuke Hiroshima
 • Yūya Furuta